ONSITE

 

OnSite Horticulture-RGB

OnSite Training UK är ett privatägt företag vilka erbjuder yrkesutbildning inom den hortikulturella sektorn. OnSite Training har befullmäktigats av City & Guild Certifieringsorgan för att producera Kursplaner för teknisk utbildning för Level 2 & 3 inom hortikultur. Liknande arbete har utförts för den brittiska Sector Skills Council LANTRA. OnSite arbetar med arbetsgivare för att öka kunskap och kompetens hos anställda inom hortikultur. Tyngdpunkten ligger i kompetens och kunnande som krävs för anställning varför verksamhetsförlagd utbildning prioriteras. OnSite kommer organisera projektets slutliga evenemang, konferensen i London i oktober 2015.

INIT

INIT ENVIRONMENT

init environment

Inik Environment startades 2003 för att utveckla utbildningar och kurser inom hållbar byggnadsteknik och erbjuder idag yrkesutbildning inom området. Utbildningarna är auktoriserade av Institutet för yrkesutbildning och anställning.

Deras yrkesutbildning Coordinator for energetic and healthy home renovation är en av företaget första Certifierad yrkesutbildning och har fått spridning i Frankrike. Att hålla utbildningsnivån hög vad gäller tekniska kunskaper är ett av företagets mål.

INITs bidrar till projektet med mycket erfarenhet inom yrkesutbildning, pedagogik, lärande och kompetensskapande.

LINK

LINK SCA

link sca

LINK, Sociedad Cooperativa Andaluza är ett yrkesutbildningscenter i Malaga vilket också fungerar som ett kommunikationscenter. Link SCA är kvalificerad som ECOR, samarbetar med RAITEC Entity och är certifierade för yrkesutbildning av Utbilningsdepartementet. Företaget är också certifierat genom kvalitetssäkrad genom ISO-standard 9001/2000 och ISO 14001 Miljöledningssystem. LINK erbjuder arbetsmarknadsutbildning och kurser i företagsledning och data- och telekommunikation där Informations- och Kommunikationsteknik används flitigt som pedagogiskt verktyg.

Det primära målet med LINK är att erbjuda högkvalitativa utbildningar och kvalitetsrådgivning. Som projektpartner bidrar LINK med sina kunskaper och erfarenheter vad gäller utbildning.

Fler artiklar...