Piloten

En rad pilotkurser kommer ges av fler projektpartners inom detta Leonardo Transfer of Innovation-projekt.

Pilotkurserna prövar och utvärderar det utbildningsmaterial som tagits fram inom projektet för att garantera en god kvalitet, både vad gäller teori och praktik.

 

SPAN0002

En marknadsundersökning genomförd av vår spanska projektpartner avslöjade att det finns mycket lite kunskap om de fördelarna som kombinationen gröna tak och solenergi ger. Här finns möjlighet att skapa en nisch inom denna industriella sektor.

swedish flag

Vår svenska projektpartner har nära kontakter med ett flertal utbildningsinstitut i både Sverige och Danmark. De är baserad i Malmö, en stad i framkant vad gäller grön takteknologi som en del i att bli en hållbar stad. Köpenhamn har regelverk och policys som driver utvecklingen av den gröna takteknologin framåt.

france-flag

Vår franska partner tillhandahåller redan auktoriserad utbildningsverksamhet i Frankrike och genom detta projekt blir de en del av detta pan-europeiska synsätt på utbildning. Målet är också att bringa denna hållbarhetslösning till en bredare publik och öka medvetenheten samt efterfrågan inom landet.

uk

Storbritannien och speciellt London, tillsammans med Schweiz, har länge varit i framkant vad gäller att gynna den biologiska mångfalden genom gröna tak. Samtidigt har en satsning på förnyelsebar energi skett de senaste åren, vilket inkluderat solenergi både på mark och tak. Denna utveckling bidrar ofta till en konkurrens mellan gröna tak och solpaneler. Biosolar Roof-projekt kommer bidra till en ökad kompetens och medvetenhet inom byggsektorn.

big Hungarian flag

Ungern är ett av få länder i östra Europa där gröna tak har blivit norm. Då kombinationen gröna tak och solpaneler erbjuder flertal fördelar finns ett direkt behov att förespråka Biosolar Roofs inom byggindustrin i Ungern.

swiss

Schweiz har både en väl utvecklad solenergiindustri och gröna takmarknad och har också legat i framkant vad gäller gröna tak med högt ekologiskt värde. Här finns behov av att öka kunskap, kompetens och yrkesmässig förståelse av synergieffekterna mellan gröna tak och solenergi.

AUST0001

Österrike har liksom Schweiz en utvecklad marknad för gröna tak i österrikiska städer. Emellertid finns ett behov att öka medvetenheten kring biologisk mångfald på taknivå och hur detta kan samarbeta med solenergiindustrin istället för en konkurrent. I Wien är European Federation of Green Roof and Wall Association baserade och har möjlighet att sprida detta projekt till sina medlemsländer.