Effect

Kortsiktigt

Att nå ut med kvalitativ information till andra organisationer som förespråkar nyttjandet av solenergi och att förbättra gröna tak vilka i högre utsträckning kan gynna pollinatörer, framför allt solitära bin.

En mer kvalificerad yrkeskår för denna nisch.

Ökad förståelse för biodiversitetstak och solpaneler i Europa.

Projektet kommer mynna ut i en konferens i London i oktober 2015 där fördelarna med Biosolar Roofs presenteras.

Skapa en marknadsnisch för biodiversitetstak och solpaneler i Europa. Denna nisch går helt i linje med EU-kommisionens mål och EU:s Policys för Grön Infrastruktur och Ekosystemtjänster samt policys för att motverkar klimatförändringar och minska koldioxidutsläppen.

Öka installationen av biodiversitetstak, speciellt i urbana områden, för att gynna pollinatörer – speciellt hotade solitära bin och humlor.

 Chives on a green roofs

Gräslök på ett grönt tak.

 

På längre sikt

En konferens i oktober 2015 i London för att tillhandahålla resultat och förespråka denna innovativa kombination.

Swiss green roof

 

Långsiktigt mål

Skapa en marknadsnisch för biodiversitetstak och solpaneler i Europa. Denna nisch går helt i linje med EU-kommisionens mål och EU:s Policys för Grön Infrastruktur och Ekosystemtjänster samt policys för att motverkar klimatförändringar och minska koldioxidutsläppen.

Öka installationen av biodiversitetstak, speciellt i urbana områden, för att gynna pollinatörer – speciellt hotade solitära bin och humlor.

Green roof meadow and Solar Panels London