Solenergi – trender och smarta lösningar i Sverige

En nyligen gjord kartläggning av Solar Region Skåne visar att det i Skåne finns 481 solcellsanläggningar anslutna till elnätet vilket totalt producerar 6,0 MW solenergi. Produktionen i Sverige är fortfarande låg men ökar alltmer. Värnamo.nu rapporterar att Växjö Stiftsfullmäktige har fått i uppdrag att utreda vilka av kyrkan ägda fastigheter som lämpar sig för installation av solpaneler. SOM-institutets undersökning ’Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013’ från 2014 visar att 81 % av de tillfrågade önskar att det satsas mer på solenergi. På andra och tredje plats kommer vind- respektive vågkraft. Solenergi är även populärast bland svarspersonerna i 2014 års Trendrapport från Svensk Fastighetsförmedling. 64 % vill se att elförsörjningen i hemmet kommer från solkraft, därefter följer vindkraft. Hälften av de tillfrågade vill vara självförsörjande på el och så lite som 1 % önskar att kolkraft sköter elförsörjningen i hemmet i framtiden.

P1080057

Ett BioSolar Roof
installerat av Svenska NaturTak, system: Optigrün. Foto taget av Augustenborgs


Botaniska Takträdgård
Och om den globala temperaturökningen skall begränsas till + 2° krävs agerande nu. De globala utsläppen måste nå sin kulmen inom snar framtid om det ska vara möjligt. För att uppnå Vision 2050 - att Sverige ska ha en hållbar- och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären – krävs användning av förnyelsebar energi i högre utsträckning än idag. Enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets bedömningar kommer minst hälften av all energi vara förnybar år 2020, vilket rapporteras i Kontrollstation 2015. Därmed uppnås ett av de Klimat- och Energipolitiska målen.

 

Bild blogpost

Kraftverk tillverkat i trä © InnoVentum

Vad finns det då för innovativa lösningar på marknaden? Jo, för att minska klimatpåverkan går det exempelvis att låta solpanelerna vila på ett kraftverk tillverkat att trä istället för stål vilket är en produkt som InnoVentum erbjuder. Eller varför inte kombinera sol- och vindkraft? Hybridlösningar, goda materialval och multifunktionella installationer, som till exempel kombinationen gröna tak och solpaneler, är förhoppningsvis framtiden. På Augustenborgs Botaniska Takträdgård finns en mindre variant av en BioSolar Roof-prototyp installerad utav Svenska NaturTak.

Smarta lösningar eller hur?