Solenergi – trender och smarta lösningar i Sverige

En nyligen gjord kartläggning av Solar Region Skåne visar att det i Skåne finns 481 solcellsanläggningar anslutna till elnätet vilket totalt producerar 6,0 MW solenergi. Produktionen i Sverige är fortfarande låg men ökar alltmer. Värnamo.nu rapporterar att Växjö Stiftsfullmäktige har fått i uppdrag att utreda vilka av kyrkan ägda fastigheter som lämpar sig för installation av solpaneler. SOM-institutets undersökning ’Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013’ från 2014 visar att 81 % av de tillfrågade önskar att det satsas mer på solenergi. På andra och tredje plats kommer vind- respektive vågkraft. Solenergi är även populärast bland svarspersonerna i 2014 års Trendrapport från Svensk Fastighetsförmedling. 64 % vill se att elförsörjningen i hemmet kommer från solkraft, därefter följer vindkraft. Hälften av de tillfrågade vill vara självförsörjande på el och så lite som 1 % önskar att kolkraft sköter elförsörjningen i hemmet i framtiden.