Minta értékű zöldtetők

A kilencvenes évek vége - A hazai zöld építési megoldások Magyarországon még gyerekcipőben jártak, de a világban már forradalom indult azért, hogy a növények újra helyet kapjanak a városi épületek rengetegében.

1999-et írunk, amikor néhány építész, szigetelő, kertész és oktató megalakította a ZÉOSZ-t („lánykori” nevén) a Zöldtetőépítők Országos Szövetségét. A kis csapat azóta töretlen lelkesedéssel képviseli az ügyet. A szövetség fennállásának 15. évét ünnepelve szerette volna bemutatni múltját, és utat mutatni a jövő számára! 11 év kihagyás után életre kelt és újra meghirdetésre került Az Év zöldtetője és zöldfala 2014. verseny, lehetőséget adva tervezőnek, kivitelezőnek, fenntartónak, tulajdonosnak arra, hogy bemutassa hazai munkáját. 

Competition 2014

„Az Év Zöldtetője és Zöldfala 2014” verseny

A versenyre 25 pályamű érkezett. A neves szakmai zsűrinek igen nehéz dolga volt. Nagyon különböző léptékű, technológiájú munkákat, egyedi megoldásokat kellett elbírálniuk. A néhány négyzetméteres melléképület zöldtetős kialakításától a több hektáros ipari épület zöldtetőjén át a napkollektorokkal együttesen kialakított zöldtetőkig számos különböző megoldás megtekintésére nyílt lehetőség.

A pályaművekről általában elmondható: igényesen kivitelezett részletek, kiváló építési anyagok felhasználása, jól megválasztott növényállomány; több helyen emelve a városképet, hiszen ezek a fák, növények jól láthatóak, környezetük szerves részét képezik.

Nature lawn on greenroof

A verseny extenzív kategória győztes tetője: Természetközeli gyep a tetőn

Az extenzív zöldtető kategória első helyezettje egy természetközeli gyepes zöldtető. A kísérleti öko-lakóház és a hozzá szervesen kapcsolódó kert és zöldfelület Pest megyében, Vácrátóton, a település belterületén található. A tető tervezésekor a tulajdonosok különböző alapelveket fogalmaztak meg a tető gyakorlati kivitelezésével és fenntartással kapcsolatban. Fontos volt, hogy az ültetőközeg legyen házilagosan előállítható, az épülő ház alapozásakor a kikerülő termőtalajt fel kell használni. Az alkalmazott növényzet lehetőség szerint minél inkább hasonlítson a környék honos gyeptársulásaira és ne kerüljön sor tájidegen pozsgások és egyéb exota növényfajok használatára. Az első szakaszban megépült zöldtető jellemzően ÉK- DNy-i kitettségű, le-kerekített, minden irányban szelíden lejtő, fafödémes tető-szerkezeti alapon egyenes rétegrenddel 20-25cm vastagságú talajkeverékkel készült. A honos száraz gyepek ihlették a tetőt melyre vegyes gyep-magkeverék került, mely karakterfajai a csenkeszek. A második szakaszban lehetőség nyílt az első szakasz eredményeinek, tapasztalatainak figyelembe vételére. A második szakasz fejlődési eredményei jelentősen jobbak. A zöldtetők tapasztalatai alapján megállapítható, hogy lehetséges a hazai tájba jól illeszkedő, a hazai honos gyepes növénytársulásokat mintául vevő, jó borítottságot nyújtó, kis fenntartási igényű, természetbarát zöldtetőket, akár házilagosan is, nagyrészt környezetkímélő módon létrehozni.

A pályázatok megtekintése során több innovatív ötlettel és példamutató kortárs alkotással találkozhatunk, ahol a kertépítészeti részletek pontosan kidolgozottak és a kivitelezést is magas színvonalon oldották meg. A világ elvárásai, trendjei is megjelennek: napelemek és zöldtető együttes alkalmazása a tetőn, vagy egy kórház betegeinek környezetében kialakított zöldtető, mely gyógyulásukat, épülésüket szolgálja.

Siemens extensive greenroof

Siemens Zrt. extenzív zöldtetője napkollektorokkal

Ne gondolja senki, hogy Magyarországon ezek az újszerű megoldások kuriózumnak számítanak: csak Budapesten több, mint 1 millió négyzetméter zöldtetőt és tetőkertet találhat a leleményes városlakó. Ráadásul ezek közül jónéhány ma már európai szinten is számon tartott remekmű. Merthogy a zöldtető- és zöldfal építés egyszerre művészet, városökológia és komoly mérnöki teljesítmény.